Asigurarea CASCO

ASIGURAREA FACULTATIVĂ A AUTOVEHICULELOR – CASCO

Protejează interesele patrimoniale ale Asiguratului, legate de posedarea, utilizarea şi administrarea mijloacelor de transport în cazul daunelor produse ca urmare a survenirii riscurilor asigurate.

Riscuri asigurate:

 • DAUNĂ – prejudiciile materiale cauzate Asiguratului prin deteriorarea sau distrugerea  autovehiculului şi a echipamentului suplimentar;
 • FURT -  furtul, jaful, tîlhăria, răpirea autovehiculului, a părţilor componente sau pieselor acestuia;
 • ACCIDENT – cauzarea  leziunilor corporale sau decesul conducătorului auto/pasagerilor ca rezultat al unui accident rutier;
 • AUTOCASCO – pachetul complet de riscuri, compus din grupurile de risc DAUNĂ şi FURT, care poate înclude suplimentar riscul ACCIDENT.

Teritoriul de acoperire al CASCO poate fi:

 • Republica Moldova
 • Republica Moldova + țările CSI
 • Republica Moldova + țările CSI + Europa +  Turcia

Perioada de asigurare poate fi  de la 6 luni pînă la 1 an.

Informații utile

La survenirea cazului asigurat sunteți obligat:

1. Să anunțați Compania de Asigurare sau Brokerul timp de 48 ore, iar în caz de furt timp de 24 ore, fixind numele și prenumele persoanei informate.

2. Să prezentați companiei de asigurare urmaătoarele acte:

 • actele de la Poliția Rutieră cu privire la accident;
 • raportul reviziei tehnice a autovehiculului;
 • permisul de conducere;
 • buletinul de identitate
 • polița CASCO;
 • pațaportul tehnic;
 • persoana fizica- mandatul sau procura, actul în baza cărui șoferul conduce autovehiculul respectiv;
 • persoana juridivă - foaia de parcurs;

Atenționam!

Informația acordată nu la timp și/sau incorect Companiei de Asigurare poate conduce la refuz din partea acesteia!

Excluderi

Nu sunt cuprinse în asigurare și nu se acordă despăgubiri pentru:

 • pagubele produse pieselor de rezervă sau oricăror altor bunuri existente în autovehicul, daca nu au fost menționate în polița de asigurare;
 • pagubele produse în timpul participării acestora la competiții;
 • cheltuielile efectuate pentru remedierea unor reparații nereușite;
 • partea din pagubă care s-a mărit ca urmare a neluării măsurilor pentru limitarea acesteia;
 • cazul în care autovehiculul nu avea certificat de înmatriculare valabil sau o autorizație de circulație valabilă;
 • pagubele produse cu intenție;
 • pagubele produse din culpa în timpul conducerii autovehiculului sub influența băuturilor alcoolice, a produselor ori substanțelor stupefiante;
 • pagubele  produse autovehiculului ca urmare a : unui razboi, tulburări civile, terorism, confiscare, sechestru, explozie atomică sau contaminare de orice tip;
 • pagubele produse prin uzură;
 • pagubele produse prin influența temperaturii asupra oricărei părți a motorului;
 • pagubele produse ca urmare a acțiunii curentului electric;
 • pagubele produse autovehiculului ca urmare a efectuării unor transformări sau improvizații fără permisiunea autorităților/ constructorului;
 • pagubele produse ca urmare a nerespectării normelor privind încărcarea și arimarea mărfii pe timpul transportului.
 • furt, în cazul în care documentația eliberată de Poliție este inexistentă sau incompletă, iar la asigurător nu sunt prezentate toate perechile de chei declarate inițial.