Ce este RCA?

Asigurare obligatorie de Răspundere Civila Auto (RCA) este un contract încheiat între posesorul unui automobil, persoana fizica sau juridica, și o companie de asigurări, ce are drept unic scop despăgubirea terțelor părți prejudiciate în urma accidentelor de circulație.

Cu alte cuvinte, asigurarea RCA acoperă pagubele produse terților, din vina dumneavoastră în urma unui accident rutier.

Spre deosebire de RCA asigucarea CASCO este o asigurare facultativa și acoperă pagubele pe care le-a suferit autovehiculul dumneavoastră. Polița RCA este valabila numai pe teritoriul Moldovei, în afara hotarelor fiind valabila polița CARTE VERDE.

Asigurarea RCA nu se adresează titularului sau, ci doar terțelor persoane care au fost păgubite din vina acestuia.

Pentru a asigura propriul automobil împotriva furtului sau a altor daune ce pot surveni, este necesară o poliță de tip CASCO.

Condiții de utilizare

Pentru a încheia o polița de asigurare RCA trebuie îndeplinite următoarele condiți:

 • Autovehiculul să fie înmatriculat / supus înmatriculării sau înregistrat în Moldova;
 • Prezentarea datelor din permisul de conducere a persoanelor admise la conducere;
 • Prezentarea documentelor de identificare ale autovehiculului – certificat de înmatriculare – document care atestă dreptul de proprietate al persoanei care urmează să înmatriculeze autovehiculul.

Asigurarea începe să își facă efectul doar după ce a fost înregistrată în sistemul unic RCA Data și achitată prima de asigurare.

Asigurarea RCA este pînă în acest moment singura asigurare obligatorie cu caracter general impusa prin lege în R. Moldova.

Această asigurare se încheie pentru toate autovehiculele înmatriculate sau supuse înmatriculării în Moldova. Drept urmare, asigurătorii nu vă pot refuza în momentul în care solicitati încheierea unei polițe RCA.

Pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate care nu dețin o poliță „Carte Verde” valabil pe teritoriul Moldovei este obligatorie încheierea unui contract de asigurare RCA.

Limite de despagubire

Ca urmare a unui accident rutier, prin polița RCA se despăgubesc:

 • Vătămările corporale sau decesul;
 • Pagubele material;
 • Cheltuielile de judecata efectuate de către persoana prejudiciata.
 • De 1 000 000 lei – la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numărul persoanelor păgubite intr-un accident;
 • De 1 000 000 lei – pentru fiecare persoana păgubita în caz de vătămări corporale sau deces, dar nu mai mult de 5 000 000 lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite intr-un accident.
Sancțiuni și excluderi

Dacă sunteți implicat intr-un accident sau sunteți oprit de către reprezentanții Politiei de Patrulare în trafic și se constată ca nu aveți polița RCA valabila, atunci puteți fi penalizat cu:

 • amenda cuprinsa intre 100 și 1000 lei cu aplicarea punctelor de penalizare;
 • reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare;
 • retragerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau înregistrare.

Nu se acordă despăgubiri pentru:

 • prejudiciile produse bunurilor, aparţinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice asigurate de răspundere civilă auto dacă au fost provocate de un autovehicul aflat în posesia lor
Exemplu: are loc un accident intre doua vehicule apartinanad aceluiasi proprietar, fie ca este persoana fizica su juridica;
 • partea de prejudiciu care depăşeşte limitele maxime ale despăgubirilor de asigurare prevăzute la art.14 alin.(2) din Legea nr.414-XVI „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” din 22.12.2006, produs în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei pentru daunele produse pe teritoriul Republicii Moldova;
 • pagube pricinuite de dispariţia sau distrugerea hârtiilor de valoare, banilor, pietrelor preţioase, obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase, obiectelor de artă şi altor obiecte ale proprietăţii intelectuale;
 • sumele pe care utilizatorul răspunzător de producerea pagubei este obligat să le plătească posesorului, care i-a încredinţat autovehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea lui;
 • prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, inflamabile, explozive) care au determinat sau au agravat producerea pagubei;
 • pretenţiile ca urmare a diminuării valorii bunurilor după reparaţie;
 • pagubele produse la locul de muncă de dispozitivele sau instalaţiile montate pe autovehicul, utilizate ca utilaje sau instalaţii de lucru;
 • pagubele produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare și descărcare, aceste accidente constituind riscuri ale activităţii profesionale;
 • prejudiciul legat de poluarea mediului din cauza unui accident;
 • pagubele produse prin exploatarea autovehiculelor în cadrul întrecerilor și antrenamentelor sportive, organizate în locuri special prevăzute pentru acestea;
 • pagubele produse în situaţiile în care răspunderea ASIGURĂTORULUI nu începuse ori încetase;
 • sumele de recuperare a pagubei morale rezultate din accident.