Întrebare - răspuns
Ce este RCA?

Asigurare obligatorie de Răspundere Civila Auto (RCA) este un contract încheiat între posesorul unui automobil, persoana fizica sau juridica, și o companie de asigurări, ce are drept unic scop despăgubirea terțelor părți prejudiciate în urma accidentelor de circulație.

Cu alte cuvinte, asigurarea RCA acoperă pagubele produse terților, din vina dumneavoastră în urma unui accident rutier.

Spre deosebire de RCA asigucarea CASCO este o asigurare facultativa și acoperă pagubele pe care le-a suferit autovehiculul dumneavoastră. Polița RCA este valabila numai pe teritoriul Moldovei, în afara hotarelor fiind valabila polița CARTE VERDE.

Asigurarea RCA nu se adresează titularului sau, ci doar terțelor persoane care au fost păgubite din vina acestuia.

Pentru a asigura propriul automobil împotriva furtului sau a altor daune ce pot surveni, este necesară o poliță de tip CASCO.

Condiții de utilizare

Pentru a încheia o polița de asigurare RCA trebuie îndeplinite următoarele condiți:

 • Autovehiculul să fie înmatriculat / supus înmatriculării sau înregistrat în Moldova;
 • Prezentarea datelor din permisul de conducere a persoanelor admise la conducere;
 • Prezentarea documentelor de identificare ale autovehiculului – certificat de înmatriculare – document care atestă dreptul de proprietate al persoanei care urmează să înmatriculeze autovehiculul.

Asigurarea începe să își facă efectul doar după ce a fost înregistrată în sistemul unic RCA Data și achitată prima de asigurare.

Asigurarea RCA este pînă în acest moment singura asigurare obligatorie cu caracter general impusa prin lege în R. Moldova.

Această asigurare se încheie pentru toate autovehiculele înmatriculate sau supuse înmatriculării în Moldova. Drept urmare, asigurătorii nu vă pot refuza în momentul în care solicitati încheierea unei polițe RCA.

Pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate care nu dețin o poliță „Carte Verde” valabil pe teritoriul Moldovei este obligatorie încheierea unui contract de asigurare RCA.

Limite de despagubire

Ca urmare a unui accident rutier, prin polița RCA se despăgubesc:

 • Vătămările corporale sau decesul;
 • Pagubele material;
 • Cheltuielile de judecata efectuate de către persoana prejudiciata.
 • De 1 000 000 lei – la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numărul persoanelor păgubite intr-un accident;
 • De 1 000 000 lei – pentru fiecare persoana păgubita în caz de vătămări corporale sau deces, dar nu mai mult de 5 000 000 lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite intr-un accident.
Sancțiuni și excluderi

Dacă sunteți implicat intr-un accident sau sunteți oprit de către reprezentanții Politiei de Patrulare în trafic și se constată ca nu aveți polița RCA valabila, atunci puteți fi penalizat cu:

 • amenda cuprinsa intre 100 și 1000 lei cu aplicarea punctelor de penalizare;
 • reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare;
 • retragerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau înregistrare.

Nu se acordă despăgubiri pentru:

 • prejudiciile produse bunurilor, aparţinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice asigurate de răspundere civilă auto dacă au fost provocate de un autovehicul aflat în posesia lor
Exemplu: are loc un accident intre doua vehicule apartinanad aceluiasi proprietar, fie ca este persoana fizica su juridica;
 • partea de prejudiciu care depăşeşte limitele maxime ale despăgubirilor de asigurare prevăzute la art.14 alin.(2) din Legea nr.414-XVI „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” din 22.12.2006, produs în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei pentru daunele produse pe teritoriul Republicii Moldova;
 • pagube pricinuite de dispariţia sau distrugerea hârtiilor de valoare, banilor, pietrelor preţioase, obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase, obiectelor de artă şi altor obiecte ale proprietăţii intelectuale;
 • sumele pe care utilizatorul răspunzător de producerea pagubei este obligat să le plătească posesorului, care i-a încredinţat autovehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea lui;
 • prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, inflamabile, explozive) care au determinat sau au agravat producerea pagubei;
 • pretenţiile ca urmare a diminuării valorii bunurilor după reparaţie;
 • pagubele produse la locul de muncă de dispozitivele sau instalaţiile montate pe autovehicul, utilizate ca utilaje sau instalaţii de lucru;
 • pagubele produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare și descărcare, aceste accidente constituind riscuri ale activităţii profesionale;
 • prejudiciul legat de poluarea mediului din cauza unui accident;
 • pagubele produse prin exploatarea autovehiculelor în cadrul întrecerilor și antrenamentelor sportive, organizate în locuri special prevăzute pentru acestea;
 • pagubele produse în situaţiile în care răspunderea ASIGURĂTORULUI nu începuse ori încetase;
 • sumele de recuperare a pagubei morale rezultate din accident.
Asigurarea CASCO

ASIGURAREA FACULTATIVĂ A AUTOVEHICULELOR – CASCO

Protejează interesele patrimoniale ale Asiguratului, legate de posedarea, utilizarea şi administrarea mijloacelor de transport în cazul daunelor produse ca urmare a survenirii riscurilor asigurate.

Riscuri asigurate:

 • DAUNĂ – prejudiciile materiale cauzate Asiguratului prin deteriorarea sau distrugerea  autovehiculului şi a echipamentului suplimentar;
 • FURT -  furtul, jaful, tîlhăria, răpirea autovehiculului, a părţilor componente sau pieselor acestuia;
 • ACCIDENT – cauzarea  leziunilor corporale sau decesul conducătorului auto/pasagerilor ca rezultat al unui accident rutier;
 • AUTOCASCO – pachetul complet de riscuri, compus din grupurile de risc DAUNĂ şi FURT, care poate înclude suplimentar riscul ACCIDENT.

Teritoriul de acoperire al CASCO poate fi:

 • Republica Moldova
 • Republica Moldova + țările CSI
 • Republica Moldova + țările CSI + Europa +  Turcia

Perioada de asigurare poate fi  de la 6 luni pînă la 1 an.

Informații utile

La survenirea cazului asigurat sunteți obligat:

1. Să anunțați Compania de Asigurare sau Brokerul timp de 48 ore, iar în caz de furt timp de 24 ore, fixind numele și prenumele persoanei informate.

2. Să prezentați companiei de asigurare urmaătoarele acte:

 • actele de la Poliția Rutieră cu privire la accident;
 • raportul reviziei tehnice a autovehiculului;
 • permisul de conducere;
 • buletinul de identitate
 • polița CASCO;
 • pațaportul tehnic;
 • persoana fizica- mandatul sau procura, actul în baza cărui șoferul conduce autovehiculul respectiv;
 • persoana juridivă - foaia de parcurs;

Atenționam!

Informația acordată nu la timp și/sau incorect Companiei de Asigurare poate conduce la refuz din partea acesteia!

Excluderi

Nu sunt cuprinse în asigurare și nu se acordă despăgubiri pentru:

 • pagubele produse pieselor de rezervă sau oricăror altor bunuri existente în autovehicul, daca nu au fost menționate în polița de asigurare;
 • pagubele produse în timpul participării acestora la competiții;
 • cheltuielile efectuate pentru remedierea unor reparații nereușite;
 • partea din pagubă care s-a mărit ca urmare a neluării măsurilor pentru limitarea acesteia;
 • cazul în care autovehiculul nu avea certificat de înmatriculare valabil sau o autorizație de circulație valabilă;
 • pagubele produse cu intenție;
 • pagubele produse din culpa în timpul conducerii autovehiculului sub influența băuturilor alcoolice, a produselor ori substanțelor stupefiante;
 • pagubele  produse autovehiculului ca urmare a : unui razboi, tulburări civile, terorism, confiscare, sechestru, explozie atomică sau contaminare de orice tip;
 • pagubele produse prin uzură;
 • pagubele produse prin influența temperaturii asupra oricărei părți a motorului;
 • pagubele produse ca urmare a acțiunii curentului electric;
 • pagubele produse autovehiculului ca urmare a efectuării unor transformări sau improvizații fără permisiunea autorităților/ constructorului;
 • pagubele produse ca urmare a nerespectării normelor privind încărcarea și arimarea mărfii pe timpul transportului.
 • furt, în cazul în care documentația eliberată de Poliție este inexistentă sau incompletă, iar la asigurător nu sunt prezentate toate perechile de chei declarate inițial.
Asigurare Medicală

ASIGURAREA MEDICALĂ PESTE HOTARE

Acoperă interesele patrimoniale legate de cheltuielile apărute în perioada aflării Asiguratului pe teritoriul unui stat străin în legătură cu necesitatea de a obține asistență medicală, în urma unei boli acute subite, a leziunilor corporale sau a morții subite în urma unui accident.

 • Pot fi asigurate persoane cu vîrsta cuprinsă între 1 lună și 100 de ani.
 • Riscurile acoperite variază de la o companie la alta.
 • Perioada de asigurare poate fi de la 1 zi pînă la 1 an.

Prima de asigurare se calculează în dependență de:

 • destinație;
 • suma asigurată;
 • perioada aflării peste hotare;
 • vîrsta asiguratului;
 • nivelul de acoperire;
 • compania de asigurări.

ASIGURAREA MEDICALĂ

Multe persoane aleg să îşi petreacă vacanţele în afara ţării, aspect care aduce pe de o parte posibilitatea de a petrece timpul liber într-un mod plăcut şi inedit, dar în acelaşi timp implică şi numeroase riscuri în ceea ce priveşte starea de sănătate. Pentru acest aspect există asigurarea medicală în străinătate, cu ajutorul căreia poţi beneficia de servicii medicale de urgenţă în valoare de la 5 000 la 60 000 de EURO/USD, pentru care vei plati un preţ simbolic.

Multe persoane se pot baza pe faptul că nu vor plăti nimic atunci cînd vor ajunge în altă ţară şi că nu se vor îmbolnăvi. Nu ai însă nici un fel de garanţie în momentul în care ajungi acolo ca vei rămîne sănătos. Pot aparea situaţii imprevizibile, precum o durere bruscă de dinţi sau o fractură sau o simplă răceală, care poate avea cosecinţe grave asupra sănătăţi tale. În asemenea cazuri, pacientul, daca nu are o asigurare medicala în străinătate încheiată, va trebui sa plătească integral costurile medicale, care pot fi de pînă la 100 de ori mai scumpe decat o poliţa care ar fi acoperit gratuit toate aceste intervenţii.

O asigurare medicala în străinătate acopera: diagnosticarea medicală (pentru medicină conventională, nu cea homeopată sau alternativă), tratamentul medical ambulatoriu, medicamentele şi materialele auxiliare care se afla pe o prescripţie medicală, transportul de urgenta cu ambulanţa al asiguratului, repatrierea medicală, intervenţiile dentare doar pentru situatii de urgenta, de cele mai multe ori în limita unei sume, cheltuieli impuse de intreruperea calatoriei în strainatate, în caz de deces, boală gravă, naştere prematură, cheltuieli pentru transportul cu avionul al unei rude pentru a vizita asiguratul care este spitalizat.

Pe scurt, o asigurare medicală în străinătate acoperă acele riscuri care apar inoportun, în nici un caz cele care sunt preconizate să apară. În plus, nu vor fi acoperite niciodată cheltuielile medicale pentru boli deja existente.

Ce faci în caz de daună

În cazul producerii unui eveniment asigurat -  boală subită sau accident, interprindeți următoarele :

 • contactați compania de asistență – numărul de telefon îl găsiți pe polița de asigurare medicală contractată;
 • operatorul o să vă întrebe date de pe poliță și adresa unde vă aflați;
 • în dependență de caz, operatorul poate să vă ceară să așteptați o ambulanță sau, să mergeți la un anumit spital;
 • în cadrul insistuției medicale, trebuie să vi se ofere asistență medicală gratuită;

pentru orice consultație, analiză sau medicament plătit de DVS, este necesar să păstrați recomandările și bonurile de casă -  la întoarcere, aveți dreptul să mergeți la compania de asigurări și aceasta să vă compenseze cheltuielile.

De ce să mă asigur

Sunt multe motive pentru care eşti obligat să faci o asigurare medicală cînd pleci în străinătate. Noi am încercat să ţile aducem pe cele mai importante:

Costurile medicale enorme din alte ţări

Unul dintre aceste motive este reprezentat de costurile medicale extrem de ridicate din alte ţări pentru buzunarul celor mai mulţi dintre moldoveni. De exemplu, o operaţie de hernie costă (spitalizarea şi doctorii) în Marea Britanie 1.975 lire sterline (aproape 35 000 lei ), în Cipru 2.307 lire sterline, potrivit PriceWatch Survey. In Cehia, pretul este de 2.150 lire, în timp ce în Tunisia costă 1.200 de lire, iar în Turcia 2.500 lire sterline.
La fel de scumpă este şi o operatie la ochi. Preţul acesteia ajunge la 1.000 de lire sterline în Marea Britanie, acelaşi preţ îl vei gasi şi în Belgia. În Cipru, preţul este dublu, în timp ce în Tunisia şi în Turcia, preţul este de aproape 800 de lire sterline.

Preţul asigurării este destul de mic

Cand te gîndeşti la toate aceste preţuri, trebuie să ştii şi cam cît ar costa o asigurare medicală de călătorie în străinătate. De exemplu, o asigurare medicală de calatorie pentru un concediu de 10 zile, în Turcia, pentru suma maximă asigurată de 10.000 de euro, preţul este aproximativ de 50, iar pentru 30.000 de euro este de circa 80 de lei. Pentru amebele asigurări ai dreptul la servici medicale private şi la spitalizare.

Dacă ai un accident nimeni nu se va uita la tine

Un alt motiv important este reprezentat de faptul că dacă ai un accident nimeni nu se va uita la tine. Credeati ca acest lucru se poate intampla doar în R. Moldova ? Nu este asa. Bineinteles, primul ajutor îl veţi primi, ca şi în R. Moldova, dar mai departe …trebuie să aveţi bani.

Asadar, atunci cand pleci în străinătate să nu uiţi aparatul de fotografiat, să nu uiţi să verifici cum va fi vremea, daca ţi-ai activat roamingul şi, bineînteles, asigurarea medicala în străinătate.

FAQ

Unde putem procura o asigurare de răspundere civilă auto externă ”Carte Verde” și care este termenul de valabilitate al acesteia?
Polița de asigurare de răspundere civilă auto externă “Carte Verde” o puteți procura de la orice societate de asigurare care este membră a Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule sau de la brokerii cre lucrează cu acestea.
Termenul de valabilitate a certificatului de asigurare ”Carte Verde”, la înțelegerea părților, poate fi minim pînă la 15 (cincisprezece) zile și maxim pînă la 1(unu) an.
Cum procedați în cazul unui accident produs din vina DVS, posesor al al poliței de asigurare de răspundere civilă externă ”Carte Verde” pe teritoriul unei țări străine?
În caz de accident, produs din vina Dvs. pe teritoriul unei țări străine, este necesar ca să fie încheiat Proces-verbal de către organele de poliţie sau o Constatare Amiabilă de accident încheiată între şoferii implicaţi. Daţi o copie a documentului de asigurare de răspundere civilă ”Carte Verde” organului de poliţie sau persoanei prejudiciate.
În cazul unui astfel de accident rutier persoana prejudiciată și cea vinovată se vor adresa către Biroul Naţional de Asigurare al ţării unde s-a produs accidentul. Veţi găsi adresele respective pe verso-ul documentului ”Carte Verde”.
Cum procedați în cazul cînd sunteți implicat într-un accident rutier produs pe teritoriul Republicii Moldova, din vina unui șofer care conducea un autovehicul înmatriculat într-o țară străină al cărei Birou Național este membru al Sistemului Carte Verde?
În caz de accident produs din vina unui șofer care conducea un autovehicul înmatriculat într-o țară străină este necesar ca să fie încheiat Proces-Verbal de către organele de poliţie. În cazul în care vinovatul are poliță “Carte Verde”, trebuie să se obţină o copie de pe documentul de asigurare ”Carte Verde” al autovehiculului din străinătate. Persoana păgubită în urma accidentului, cu copiile de pe Actele autentificate de la Poliție și copia de pe polița de asigurare ”Cartea Verde”, se va adresa către Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova.
În cazul în care vinovatul are poliță RCA, trebuie să se obţină o copie de pe documentul de asigurare al autovehiculului din străinătate. Persoana păgubită în urma accidentului, cu copiile de pe Actele autentificate de la Poliție și copia de pe polița de asigurarea RCA, se va adresa către la societatea de asigurare care a emis polița.
Cum procedați în cazul cînd sunteți implicat într-un accident rutier, pe teritoriul Republicii Moldova, din vina unui șofer care conducea un autovehicul ce nu încheiat o poliță AORCA sau unde autovehiculul este neidentificat sau obținut pe cale ilicită?
Drepturile persoanelor păgubite prin accidente de autovehicule, în care autovehiculul și/sau autorul accidentului au rămas neidentificați sau posesorul (utilizatorul) autovehiculului nu deține polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă sau autovehiculul a fost obținut pe cale ilicită la data producerii accidentului, se exercită față de Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule.
Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule administrează mijloacele financiare din Fondul de Protecție a Victimelor Străzii și produce achitările din Fond persoanelor păgubite conform legislației în vigoare.
După plata despăgubirilor de asigurare Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule se subrogă în drepturile persoanelor prejudiciate.

Asigurarea Cartea verde

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PENTRU PAGUBE PRODUSE DE AUTOVEHICULE (ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO EXTERNĂ) – CARTE VERDE

Acoperă pagubele produse terților, din vina dumneavoastră în urma unui accident rutier în afara granițelor Republicii Moldova.

Astfel, dacă sunteți vinovat de producerea unui accident de circulație în străinătate, cei prejudiciați vor fi despăgubiți prin polița dumneavoastră Carte Verde. În același timp, dacă, pe teritoriul RM, sunteți accidentat de un autovehicul înmatriculat în afara țării noastre, veți fi despăgubit prin polița Carte Verde a respectivului șofer/autovehicul.

Perioada de asigurare poate fi de la 15 zile pînă la 1 an.

Pentru a încheia o polița de asigurare Carte Verde trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • autovehiculul să fie înmatriculat / supus înmatriculării sau înregistrat în Moldova;
 • prezentarea documentelor de identificare ale autovehiculului – certificat de înmatriculare.

Asigurarea intră în vigoare doar dacă a fost eliberată și achitată prima de asigurare.

Zonele de acoperire

Zonele de acoperire Carte Verde:

 • Zona 1: (UA) Ukraina, (BY) Belarus.
 • Zona 2: (UA) Ukraina, (BY) Belarus, (RUS) Rusia.
 • Zona 3: (A)Austria, (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CY) Cipru, (CZ) Cehia, (D) Germania, (DK) Danemarca, (E) Spania, (EST) Estonia, (F) Franta, (FIN) Finlanda, (GB) Marea Britanie, (GR) Grecia, (H) Ungaria, (I) Italia, (IRL) Irlanda, (IS) Islanda, (L) Luxemburg, (LT) Lituania, (LV) Letonia, (M) Malta, N) Norvegia, (NL) Olanda, (P) Portugalia, (PL) Polonia, (RO) Romania, (S) Suedia, (SK) Slovacia, (SLO) Slovenia, (CH) Elvetia, (AL) Albania, (AND) Andorra, (BIH) Bosnia si Hertegovina, (HR) Croatia, (IL) Israel, (IR) Iran, (MA) Maroc, (MD) Moldova, (MK) Macedonia, (RUS) Rusia, (SRB) Serbia, (TN) Tunisia, (TR) Turcia, (UA) Ukraina.