Pentru comoditatea încărcării lemnului și cherestelei, se practică încărcarea de sus a remorcii.

Lemnul rotund se transportă pe cale rutieră în conformitate cu normele de transportare a mărfurilor, prevăzute pentru acest tip de transport și pentru plutărit. Lemnul se aranjează în  mijlocul de transport în stive formate din bușteni aparte. În cazul transportului rutier, materialul lemnos se aranjeaza in stive având aceeași lungime. În timpul încărcării, șoferul monitorizează procesul și urmărește ca buștenii să fie fixați sigur în remorcă (se utilizează curele speciale pentru fixarea secundară). În plus, reieșind din cantitatea de marfă și a dimensiunii sale, se poate decide transportarea lemnului pe remorci cu răcoanțe.

Cheresteaua și semifabricatele sunt transportate în formă de pachete. Dimensiunile pachetelor - conform GOST 16369, pachetaj - conform GOST 19041.

Cheresteaua și semifabricatele neîmpachetate sunt transportate în stive fiind separate de pereți orizontali și stâlpi verticali cu grosimea de 65 - 70 mm. Pereții orizontali sunt amplasați la distanță de 1200 mm, stâlpii verticali sunt poziționați în mijlocul lățimei stivei. Nu este permisă așezarea cherestelei și a semifabricatelor cap în cap.