Structurile pentru construcții urmează a fi transportate în conformitate cu cerințele standardelor de stat sau ale specificațiilor tehnice pentru anumite tipuri de structuri.

La lucrările de încărcare și descărcare nu se permite:

descărcarea construcțiilor lăsându-le în cădere liberă;

deplasarea structurilor  prin tragere pe suprafața solului;

rostogolirea constucțiilor de formă cilindrică pe plan înclinat în mod liber (fără frânare), precum și deplasarea lor fără compresoare sau suporturi.

Ridicarea, încărcarea și descărcarea structurilor ar trebui efectuată cu ajutorul macaralelor care utilizează traverse sau curele, în conformitate cu schemele de fixare cu curele, arătate în documentația de proiectare pentru aceste tipuri de structuri.

În timpul transportării și depozitării, structurile pentru construcții urmează a fi spijinite de suporturi de inventar sau alte tipuri de sprijin, iar printre rândurile stivei  de structuri pentru construcții să se spijine de suporturi dreptunghiulare de inventar (trapezoidal) cu secțiune transversală, din lemn sau alte materiale, care să asigure integritatea structurii.

La stivuirea structurilor pentru construcții în stive, suporturile stivei urmează a fi aranjate vertical una deasupra celeilalte.

Transportul de structuri lungi sau mari (grinzi, stâlpi, panouri, etc.) cu mijloace auto de transport urmează a fi efectuat cu vehicule echipate cu dispozitive de fixare și de sprijin care asigură integritatea structurii și siguranța deplasării. La transportarea structurilor pentru  construcții, înălțimea stivei de structuri,se stabilește  în funcție de capacitatea vehiculelor și gabaritele încărcăturii permise, dar nu mai mult decât înălțimea stivei de structuri de un tip concret în timpul păstrării lor.

Distanța dintre structuri și laturile remorcii camionului  trebuie să fie de la 50 la 150 mm.

Fixarea structurilor de mijlocul de trasnport urmează să fie efectuată în așa fel ca să se excludă deplasarea longitudinală și laterală a structurilor, precum și ciocnirea lor reciprocă sau frecarea în timpul transportării.