• Transportul de tehnică și utilaj agricol
  • Transportul de cazane și echipament energetic;
  • Transportul de cisterne și rezervoare mari
  • Transportul de instalații pentru foraj
  • Transportul de echipament industrial și pentru strunguri
  • Transportul de structuri pentru construcții și a structurilor din metal (grinzi și suporturi pentru firele de tensiune înaltă).
  • Transportul de elemente din carcasa macaralelor și a altor elemente cu care macaralele sunt echipate.
  • Transportul de blocuri de beton și a altor materiale de construcții
  • Transportul de țevi cu diametru mare
  • Transport de vagonete, cabine, containere